ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 4,900.-บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 21 คน