ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,642.90 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 21 คน