ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายเวทีและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการสหพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 274 คน