ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 11,997.91 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 323 คน