ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 17,640 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 56 คน