ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3,500 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 54 คน