ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3,600 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 63 คน