ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์หมายเลข ฮพ 6848 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 12,568.22จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 38 คน