ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12,000 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 38 คน