ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ลิฟต์โดยสารสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10,004.50 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 33 คน