ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าของอาคารวชิราวุธานุสรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 26,215.-บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 28 คน