ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 34,997.56 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 18 คน