ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 169,952.38 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 16 คน