ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 15,849.91 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 33 คน