ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 16,895.30 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 26 คน