ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้แช้แข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 103,000.-บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 38 คน