ขอเชิญอ่านหนังสือเก่าและแบบเรียนเก่าออนไลน์

Read from home #อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญอ่านหนังสือเก่าและแบบเรียนเก่าออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

วิธีที่ 1
1. เข้าผ่านเว็บไซต์ http://mobile.nlt.go.th/ebookall/search
2. พิมพ์คำค้นที่ช่องค้นหา
3. เปิดอ่านหนังสือได้เลย

วิธีที่ 2
1. เข้าผ่านแอปพลิเคชัน "NLT Library" 
2. สมัครสมาชิกสำหรับผู้ใช้ใหม่ 
3. เข้าสู่ระบบ 
   - รหัสผู้ใช้ คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
   - รหัสผ่าน คือ รหัสที่ตั้งค่าในการสมัครสมาชิก 
4. เลือกเมนู "D-Library"
5. พิมพ์ชื่อหนังสือที่ช่องค้นหา
6. เปิดอ่านหนังสือได้เลย
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 2,564 คน