ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดโครงการ "Kids Inspiration" ปีที่ 3 ครั้งที่ 5
16 มิถุนายน 2563


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญน้องๆ หนูๆ ผู้ปกครอง และผู้สนใจทุกท่าน รับชมถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน "Kids Inspiration" เสาร์สนุกสุขหรรษา
ในหัวข้อ "Animal Farm" ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านช่อง Youtube ของหอสมุดแห่งชาติ โดยเข้าถึงได้จากลิงค์ shorturl.at/rtHPY
Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน