ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การสนทนาประกอบการจัดนิทรรศการเนื่องใน วันสุนทรภู่ ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "คุยเฟื่องเรื่องสักวา"
25 มิถุนายน 2563


ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การสนทนาประกอบการจัดนิทรรศการเนื่องใน วันสุนทรภู่ ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "คุยเฟื่องเรื่องสักวา" โดยวิทยากรจากสโมสรสยามวรรณศิลป์ และสถาบันกวีนิพนธ์ไทย แพร่ภาพในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ผ่าน FB Live และ ช่อง YouTube ของหอสมุดแห่งชาติ
Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน