ปิดบริการ 5-7 กรกกฎาคม 2563
03 กรกฎาคม 2563


สำนักหอสมุดแห่งชาติ
ปิดให้บริการในวันต่างๆ ดังนี้
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
วันที่ กรกฎาคม  2563 เนื่องในเข้าพรรษา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

 


Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน