ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเสวนาเรื่อง "อาคารหอสมุดดำรงราชานุภาพ 2490"
08 กันยายน 2563


ขอเชิญชมการเสวนาเรื่อง “อาคารหอสมุดดำรงราชานุภาพ 2490” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  นางสาวอรพินท์ ลิ่มสกุล (อดีต ผอ. สำนักหอสมุดแห่งชาติ) และนางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร (ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร) ทาง Facebook Live และ ช่อง YouTube ของหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน