ปิดบริการ 13 ตุลาคม 2563
07 ตุลาคม 2563

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการ ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขออภัยในความไม่สะดวก
Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน