ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเสวนาโครงการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน "การอนุรักษ์ และรักษาเอกสารโบราณ"
10 พฤศจิกายน 2563


ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การเสวนาโครงการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน "การอนุรักษ์ และรักษาเอกสารโบราณ" ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 - 11.45 น.
ผ่านทาง Facebook Live ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน