โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

วันที่ 7 มีนาคม 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมโดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม  2563 โดยเรียนเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษา และได้รับความอนุเคราะห์ จากนางเบญจวรรณ  พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่  ติดต่อประสานงานกับทางวัดในการขออนุญาตสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ได้แก่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดศรีล้อมวัดพระธาตุเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดำเนินการสำรวจและทำแผนผังตำแหน่งจารึกที่ซี่รั้วเหล็กล้อมรอบพระธาตุลำปางหลวง เพื่อจัดเตรียมทำแผนการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนจารึกในครั้งต่อไป

ภาพตัวอย่าง

โครงการดนตรีนานาสาระ ปี 2563 ครั้งที่ 1 การแสดงดนตรี "บทเพลงของพ่อจากลูกของแผ่นดิน" โดยหรั่ง ร็อคเคสตร้า

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​ 2563 เวลา​ 13.00-16.30​ น. นายพนมบุตร​ จันทรโชติ​ รองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดนตรีนานาสาระ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 การแสดงดนตรี​ “บทเพลงของพ่อจากลูกของแผ่นดิน” โดย​หรั่ง​ ร็อคเคสตร้า​ ร่วมกับเยาวชนอาสาฯ​ โดยมีนางสุภาณี​ สุขอาบใจ​ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด​ กล่าวรายงาน​ ทั้งนี้มีนักเรียน​ นักศึกษา​ และประชาชนทั่วไป​ เข้าร่วมชมการแสดง​ ประมาณ​ 150​ คน ณ​ ห้องจัดแสดง​ ชั้น 2​ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อนสิรินธร​ สำนักหอสมุด​แห่งชาติ​ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการตรวจวัดไข้และแจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไวรัสโควิด19 แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

ภาพตัวอย่าง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำรวจเอกสารโบราณ ณ จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมโดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 จังหวัดลำพูน และเชียงใหม่ เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ระหว่างวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์  2563 โดยเรียนเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษา และได้รับความอนุเคราะห์ จากนางเบญจวรรณ  พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่  ติดต่อประสานงานกับทางวัดในการขออนุญาตสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก พร้อมทั้งอ่านและคัดถ่ายถอดจารึกฐานพระพุทธรูป จำนวน 3 แห่ง 140 รายการ ดังนี้   1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 13 รายการ   2. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 8 รายการ   3. วัดบ้านหลุก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 119  รายการ ทั้งนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตหริภุญชัย วรมหาวิหาร ได้เมตตามอบให้พระภิกษุผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดี

ภาพตัวอย่าง

สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดนิทรรศการ "ดอนกิโฆเต้แห่งลามันซ่า"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดนิทรรศการดอนกิโฆเต้แห่งลามันซ่า โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ Mr. Emilio De Miquel Calabia เอกอัครราชฑูตแห่งราชอาณาจักรสเปน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ นายประทีป เพ็งตะโก ร่วมในพิธีเปิด โดยนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติกล่าวต้อนรับ อีกทั้งมีการเสวนาแนะนำหนังสือในหัวข้อ “หนังสือเล่มสำคัญที่คนไทยรอนาน 400 ปึ” โดย รศ. ดร. สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ และ ผศ. ดร. ปณิธิ หุ่นแสง นายมกุฏ อรฤดี เป็นผู้ดำเนินรายการ นิทรรศการนี้จะมีถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563

ภาพตัวอย่าง

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2563

วันที่ 18 ก.พ.63 เวลา 16.00 น. รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) เป็นประธานเปิดโครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "รักษ์โลก"โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) กล่าวรายงาน ณ สวนหย่อมด้านหน้าอาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งภายใต้โครงการประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิ แยกขยะรักษ์โลก สวยสร้างโลก และกิจกรรมการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร อาทิ รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ งานช่างศิลปกรรม รู้ไหม...ใครในอดีต เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 210 คน

ภาพตัวอย่าง

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยคณะทำงาน NLT SMART LIBRARY ดำเนินการจัดมุมให้บริการ "SMART LIBRARY" ณ หอสมุดแ่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม

ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 Smart Library ประกอบด้วย - บริการการอ่านออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเลต และคอมพิวเตอร์  - มุม QR Code Station รวบรวมหนังสือ วารสาร นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มากมายหลายหมวดหมู่ในรูปแบบ QR Code  - Co-working Space  - Free Wifi  - Books on boardgame เชิญใช้บริการได้ที่หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม เปิดบริการวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.  

ภาพตัวอย่าง

โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.15 น. อธิบดีกรมศิลปากร  (นายประทีป เพ็งตะโก)  เป็นประธานในพิธืเปิดโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศึกดาเดช) กล่าวรายงาน ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่องพระหันอากาศ ตอนต้องคำสาป โดยคณะลิเกกรณ์กัญจนรัตน์ มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชมทั่วไปร่วมกิจกรรม รวม 235 คน ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

โครงการอบรมอักษรและภาษาโบราณ เพื่อการปริวรรต : อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดโครงการอบรมอักษรและภาษาโบราณ เพื่อการปริวรรต : อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย ณ อาคารหอสมุดดนตรี ชั้นจี (G) สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายทีปวัจน์ วัชรศิริอมร ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก กล่าวรายงาน และในการจัดอบรมครั้งนี้มี นายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ พระภิกษุ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 30 รูป/คน ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ การศึกษา ค้นคว้า สืบทอด และสืบสานองค์ความรู้อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านอักษร-ภาษาของชาติให้แพร่หลายกว้างขวางและคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไปเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี