โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมการสำรวจเอกสารโบราณ โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี สำรวจเอกสารโบราณ ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ณ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. วัดโชติทายการาม สำรวจพบเอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลาน จำนวน 6 ตู้พระธรรม ประมาณ 2,000 รายการ และประเภทหนังสือสมุดไทยประมาณ 300 รายการ ซึ่งมีหนังสือสมุดภาพพระมาลัย จำนวน 4 รายการ จึงได้ทำความสะอาดเบื้องต้น และอักษรที่ใช้บันทึกในเอกสารโบราณ ได้แก่ อักษรขอม อักษรไทย และอักษรมอญ 2. วัดอมรญาติสมาคม สำรวจพบเอกสารโบราณประเภทหนังสือสมุดไทย จำนวน 1 เล่ม เป็นตำราไสยศาสตร์ อักษรขอม-ไทย ภาษาบาลีไทย ทั้งนี้ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ จะนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดูแลอนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บตามหลักวิชาการต่อไป

ภาพตัวอย่าง

ชุดปฏิบัติการร่วมการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 บก. น. 1 ดำเนินการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ชุดปฏิบัติการร่วมการควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 บก. น. 1 ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. สามเสน และเจ้าหน้าที่ทหาร ช. พัน.1 พล.1 รอ. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ภายหลังการตรวจของชุดปฏิบัติการฯ พบว่า หอสมุดแห่งชาติผ่านเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในระดับดีมาก

ภาพตัวอย่าง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

วันที่ 7 มีนาคม 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมโดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม  2563 โดยเรียนเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษา และได้รับความอนุเคราะห์ จากนางเบญจวรรณ  พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่  ติดต่อประสานงานกับทางวัดในการขออนุญาตสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ได้แก่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดศรีล้อมวัดพระธาตุเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ดำเนินการสำรวจและทำแผนผังตำแหน่งจารึกที่ซี่รั้วเหล็กล้อมรอบพระธาตุลำปางหลวง เพื่อจัดเตรียมทำแผนการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนจารึกในครั้งต่อไป

ภาพตัวอย่าง

โครงการดนตรีนานาสาระ ปี 2563 ครั้งที่ 1 การแสดงดนตรี "บทเพลงของพ่อจากลูกของแผ่นดิน" โดยหรั่ง ร็อคเคสตร้า

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​ 2563 เวลา​ 13.00-16.30​ น. นายพนมบุตร​ จันทรโชติ​ รองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดนตรีนานาสาระ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 การแสดงดนตรี​ “บทเพลงของพ่อจากลูกของแผ่นดิน” โดย​หรั่ง​ ร็อคเคสตร้า​ ร่วมกับเยาวชนอาสาฯ​ โดยมีนางสุภาณี​ สุขอาบใจ​ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด​ กล่าวรายงาน​ ทั้งนี้มีนักเรียน​ นักศึกษา​ และประชาชนทั่วไป​ เข้าร่วมชมการแสดง​ ประมาณ​ 150​ คน ณ​ ห้องจัดแสดง​ ชั้น 2​ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อนสิรินธร​ สำนักหอสมุด​แห่งชาติ​ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการตรวจวัดไข้และแจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไวรัสโควิด19 แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

ภาพตัวอย่าง

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำรวจเอกสารโบราณ ณ จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมโดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 จังหวัดลำพูน และเชียงใหม่ เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก ระหว่างวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์  2563 โดยเรียนเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษา และได้รับความอนุเคราะห์ จากนางเบญจวรรณ  พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่  ติดต่อประสานงานกับทางวัดในการขออนุญาตสำรวจและขึ้นทะเบียนจารึก พร้อมทั้งอ่านและคัดถ่ายถอดจารึกฐานพระพุทธรูป จำนวน 3 แห่ง 140 รายการ ดังนี้   1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 13 รายการ   2. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 8 รายการ   3. วัดบ้านหลุก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 119  รายการ ทั้งนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตหริภุญชัย วรมหาวิหาร ได้เมตตามอบให้พระภิกษุผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดี

ภาพตัวอย่าง

สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดนิทรรศการ "ดอนกิโฆเต้แห่งลามันซ่า"

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดนิทรรศการดอนกิโฆเต้แห่งลามันซ่า โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ Mr. Emilio De Miquel Calabia เอกอัครราชฑูตแห่งราชอาณาจักรสเปน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ นายประทีป เพ็งตะโก ร่วมในพิธีเปิด โดยนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติกล่าวต้อนรับ อีกทั้งมีการเสวนาแนะนำหนังสือในหัวข้อ “หนังสือเล่มสำคัญที่คนไทยรอนาน 400 ปึ” โดย รศ. ดร. สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ และ ผศ. ดร. ปณิธิ หุ่นแสง นายมกุฏ อรฤดี เป็นผู้ดำเนินรายการ นิทรรศการนี้จะมีถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563

ภาพตัวอย่าง

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2563

วันที่ 18 ก.พ.63 เวลา 16.00 น. รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) เป็นประธานเปิดโครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "รักษ์โลก"โดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) กล่าวรายงาน ณ สวนหย่อมด้านหน้าอาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งภายใต้โครงการประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิ แยกขยะรักษ์โลก สวยสร้างโลก และกิจกรรมการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร อาทิ รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ งานช่างศิลปกรรม รู้ไหม...ใครในอดีต เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 210 คนเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี