โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาในวรรณกรรมยอดเยี่ยมสมัยรัชกาลที่ 9”

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 11.15 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาในวรรณกรรมยอดเยี่ยมสมัยรัชกาลที่ 9” โดยมีผู้บริหารกรมศิลปากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ โถงกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาในวรรณกรรมยอดเยี่ยมสมัยรัชกาลที่ 9” ประกอบด้วยการจัดแสดงองค์ความรู้จากวรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี และวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการได้ตั้งแต่ วันที่ 12– 31 ตุลาคม 2565 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.30 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โถงกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

พิธีรับมอบหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เพื่อบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในมุมหนังสือนานาชาติ ณ หอสมุดแห่งชาติ โดยมี H.E. Mr. Peter Szijjarto รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี และ H.E Mr. Sandor Sipos เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนฝ่ายไทยและฝ่ายฮังการี ไม่ว่าจะเป็น Mr. Adam Stifter รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องหนังสือประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษาและหนังสือนานาชาติ ชั้น 3 หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต”

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร และนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ นิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 100 ปี ของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต วันที่ 15 กันยายน 2565 นำเสนอประวัติและผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งได้ทราบถึงคุณูปการของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ผู้วางรากฐานงานห้องสมุดในประเทศไทยให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในวงการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 กันยายน 2565 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.30 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 การบรรยายเรื่อง "สร้างสุขอย่างไรในวัยเกษียณ"

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 การบรรยายเรื่อง "สร้างสุขอย่างไรในวัยเกษียณ" มีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน การบรรยายดังกล่าวได้รับความกรุณาจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย

ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม"

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม" จัดโดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร มีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน นิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม" นำเสนอเรื่องราว ประวัติความเป็นมา ทั้งยังจัดแสดงแผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียงในยุคต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 5 ครั้งที่ 5

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ปีที่ 5 ครั้งที่ 5 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565) ในหัวข้อ ภาษากาย ภาษาใจ ภาษาไทย วิทยากรโดย นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง) นักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก และนักเล่านิทานที่มีชื่อเสียง มาบรรยายให้ความรู้ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย การอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักวิชาภาษาไทย  เรียนรู้เทคนิคการเล่านิทานโดยใช้ภาษา น้ำเสียงที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กมีสมาธิ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดและกล้าแสดงออกต่อไป ทั้งนี้มีนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 80 คน และยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ด้วย

ภาพตัวอย่าง

นิทรรศการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เรื่อง "หนังสือแบบเรียนไทย"

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เรื่อง "หนังสือแบบเรียนไทย" ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นิทรรศการ เรื่อง "หนังสือแบบเรียนไทย" นำเสนอประวัติของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อีกทั้งยังรวบรวมและจัดแสดงหนังสือแบบไทยของไทยในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต และตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการดังกล่าวได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี ณ โถงกลาง อาคาร 1 ชั้น สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ศรีศิลป์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2565 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบรรยายเรื่อง "ศรีศิลป์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ " วิทยากรโดย พลโทชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ จำนวน 70 คน และมีการเข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ YouTube Live ของหอสมุดแห่งชาติ จำนวนกว่า 1,000 ครั้ง

ภาพตัวอย่าง

โครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจากนางวิรยาร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกลุ่มระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร, นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park, ผศ.ดร.นคร เสรีรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, นายสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี นักวิชาการคลังข้อมูล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ผศ.ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และผู้ร่วมก่อตั้งบุญมีแล็บ ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 80 คน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 100 คน และเข้าถึงผ่าน Facebook Live จำนวน 3,028 คนเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี