โครงการ/กิจกรรม

for w3c
ภาพตัวอย่าง

รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเลี้ยงต้อนรับประธานสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) และคณะกรรมการสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

ในระหว่างวันที่ 14 -18 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ IFLA Regional Workshop in Asia –Oceania ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีผู้ร่วมประชุมจาก 34 ประเทศ จำนวน 54 คน และในโอกาสนี้ กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับ Ms. Barbara Lison ประธานสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) และคณะกรรมการสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม "Kids Inspiration" ปีที่ 6 ครั้งที่ 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2566 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ 1 เรื่อง "Kids Inspiration กระทงสวยด้วยมือหนู" ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องวชิรญาณ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักประเพณีลอยกระทง และเห็นความสำคัญของการลอยกระทง ทั้งยังได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์กระทงให้สวยงาม และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากนางศิริลักษณ์ ครุฑธาพันธ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนการประดิษฐ์กระทง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวนกว่า 50 คน และยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย

ภาพตัวอย่าง

นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการหารือทำความร่วมมือกัน ระหว่าง FamilySearch International และกรมศิลปากร

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-11.00 น. นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง FamilySearch International และกรมศิลปากร โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับ และพานำชมการให้บริการของหอสมุดแห่งชาติ ณ ห้องบริการหนังสือหายาก และห้องบริการหนังสือประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา และหนังสือนานาชาติ ชั้น 3 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กรมศิลปากรรับมอบหนังสือโบราณ จากเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.  กรมศิลปากร โดยรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางรักชนก โคจรานนท์) รับมอบหนังสือโบราณภาษาฝรั่งเศสอายุ 133 ปี จาก Ms. Astrid Emilie Helle เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เนื่องในวาระครบรอบ 125 ปี และ 115 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปและนอร์เวย์ ณ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ชั้น 18 อาคารยูบีซี 2 ถนนสุขุมวิท 33 กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม) ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ (นางสาวบุบผา ชูชาติ) นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ (นางสาวนิธิวดี หอมแย้ม) และหัวหน้าห้องหนังสือหายาก (นางสาววิภานันท์ ลำงาม)

ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาในวรรณกรรมยอดเยี่ยมสมัยรัชกาลที่ 9”

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 11.15 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาในวรรณกรรมยอดเยี่ยมสมัยรัชกาลที่ 9” โดยมีผู้บริหารกรมศิลปากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ โถงกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาในวรรณกรรมยอดเยี่ยมสมัยรัชกาลที่ 9” ประกอบด้วยการจัดแสดงองค์ความรู้จากวรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี และวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการได้ตั้งแต่ วันที่ 12– 31 ตุลาคม 2565 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.30 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โถงกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

พิธีรับมอบหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เพื่อบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในมุมหนังสือนานาชาติ ณ หอสมุดแห่งชาติ โดยมี H.E. Mr. Peter Szijjarto รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี และ H.E Mr. Sandor Sipos เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนฝ่ายไทยและฝ่ายฮังการี ไม่ว่าจะเป็น Mr. Adam Stifter รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องหนังสือประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษาและหนังสือนานาชาติ ชั้น 3 หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต”

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร และนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ นิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 100 ปี ของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต วันที่ 15 กันยายน 2565 นำเสนอประวัติและผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งได้ทราบถึงคุณูปการของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ผู้วางรากฐานงานห้องสมุดในประเทศไทยให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในวงการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 กันยายน 2565 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.30 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 การบรรยายเรื่อง "สร้างสุขอย่างไรในวัยเกษียณ"

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 การบรรยายเรื่อง "สร้างสุขอย่างไรในวัยเกษียณ" มีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน การบรรยายดังกล่าวได้รับความกรุณาจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย

ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม"

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม" จัดโดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร มีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน นิทรรศการ "แผ่นเสียงในสยาม" นำเสนอเรื่องราว ประวัติความเป็นมา ทั้งยังจัดแสดงแผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียงในยุคต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี