ข่าวสาร/ประกาศ

for w3c
ภาพตัวอย่าง

ชื่นชมบุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรม ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567

ชื่นชมบุคลากรและหน่วยงาน ที่มีคุณธรรม ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ที่ได้รับการโหวตจากบุคลากรภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567   บุคลากรจำนวน 7 ราย ดังนี้    1. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ 2. นางสาวบุบผา ชูชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ 3. นางสาววนัสสุดา ดิษยบุตร ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 4. นางอัจฉรา จารุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 5. นายจุง ดิบประโคน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 6. นายรัตนากร ศรีรอด ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 7. นายสินธ์ชัย กล่อมเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   องค์กร ที่ได้ผลโหวตมากที่สุด ได้แก่    1.กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ 2.กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 3.กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รอบที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2203 อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดกิจกรรมเป็นการอภิปรายและการแสดง เรื่อง “ลงสรงทรงเครื่อง” โดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก และคณะโรจน์จรัสฤทธิ์ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ หรือสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live: National Library of Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๒๖๔ (ในวันและเวลาราชการ)

ภาพตัวอย่าง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สพธอ.) ขอเชิญร่วมงาน "DGT 2024 (Digital Governance Thailand 2024)"

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดจัดงาน "DGT 2024 (Digital Governance Thailand 2024)" (ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) โดยแนวคิดในการจัดปีนี้คือ "Digital Momentum for the Future" โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดยภายในงานจะนำเสนอไอเดียพร้อมโซลูชั่นที่น่าสนใจที่จะเป็น Momentum ที่สำคัญทั้งในมิติของเทคโนโลยี AI, Digital Platform, Digital Health Tech, Digital Workforce รวมไปถึง Digital Lifestyle ซึ่งภายในสถานที่จัดงานจะมีทั้งในส่วนของ  - Stage Forum กับ Speaker ทั้งจากในและต่างประเทศ  - Exhibition and Tech Market Booth - Business Matching and Consulting Zone  ซึ่งงานนี้จะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสายบริหารวางยุทธศาสตร์ นักคิดสายเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ คนทำงาน/ผู้ให้บริการดิจิทัล (Service Provider) ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://dgt2024.com/  เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี