ข่าวสาร/ประกาศ

for w3c
ภาพตัวอย่าง

กิจกรรม Kids Inspiration ปีที่ 4 ครั้งที่ 7

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา ปีที่ 4 ครั้งที่ 7 (ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564) ในกิจกรรม “สุขหรรษา : DIY สบู่สมุนไพร”โดยมีการสอนทำสบู่ โดยใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ปลอดภัยจากสารพิษ และยังนำไปเป็นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ ได้ พร้อมกับการสาธิตขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธีเพื่อป้องกัน โควิด-19 ฟังนิทานจากบรรณารักษ์ พร้อมแนะนำหนังสือการทำสบู่ และหนังสือเกี่ยวกับโควิด - 19 ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมครั้งนี้มีการเข้าถึงการถ่ายทอด ผ่านทาง Facebook Live, YouTube Live จำนวนกว่า 1,000 ครั้งเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี