ข่าวสาร/ประกาศ

for w3c
ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์"

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วิทยากรโดย สมาชิกวง "อ.ส.วันศุกร์" อ.นนท์ บูรณสมภพ และ อ.สันทัด ตัณฑนันทน์" ดำเนินรายการโดย นายบุญศักดิ์ ปัญจสุนทร ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ (มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2280 9865

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญชมนิทรรศการ "ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต"

หอสมุดแห่งชาติขอเชิญชมนิทรรศการ "ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต" ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบอายุ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส โดยเนื้อหานิทรรศการ ประกอบด้วยประวัติชีวิตและการทำงาน รางวัลและเกียรติคุณ คุณูปการที่มีต่องานสำคัญ ๆ ของประเทศชาติและนานาชาติ ทั้งด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และห้องสมุด ด้านการศึกษา ด้านการประพันธ์และแปลหนังสือ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 27 กันยายน 2565 ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีแถลงข่าว โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พิธีแถลงข่าว โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย "กิจกรรมกรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน" โดย อธิบดีกรมศิลปากร (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพมหานคร  และทาง Facebook Live  ของหอสมุดแห่งชาติ ทั้งนี้   โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย จัดโดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อดำเนินการสำรวจ อนุรักษ์ ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณต่างๆ ในวัดให้เป็นระบบ สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของวัด อันจะบูรณาการประโยชน์อย่างรอบด้าน เช่น แหล่งเรียนรู้อักษร ภาษา วัฒนธรรม สังคม และยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายภาคีกรมศิลปากรกับองค์กรสงฆ์อย่างเหนียวแน่นยิ่งขึ้นไป

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ขอเชิญชมนิทรรศการ เรื่อง "แม่ในนวนิยายไทย" โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ นำนวนิยายไทยที่จัดเก็บและให้บริการมาจัดแสดงเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของนวนิยายไทย และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอ่านนวนิยายไทยมากยิ่งขึ้น นิทรรศการนำเสนอเนื้อหาบทบาทของตัวละคร “แม่” ในการดำเนินชีวิตจากนวนิยายไทยเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1: 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน  ส่วนที่ 2: วิวัฒน์นวนิยายไทย เล่าถึงวิวัฒนาการของนวนิยายไทยตั้งแต่ช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2453) จนถึงปัจจุบัน พร้อมแสดงเล่มนวนิยายในแต่ละช่วงสมัย  ส่วนที่ 3: แม่ในนวนิยายไทย บอกเล่าจุดเด่นความเป็นแม่ 6 ลักษณะในช่วงสามทศวรรษ  ส่วนที่ 4: จากนวนิยายสู่บทละครโทรทัศน์ นำบทบาทของแม่ที่ให้ข้อคิด คติเตือนใจ และประสบการณ์ในการใช้ชีวิต มาสร้างเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์  และส่วนที่ 5: เกร็ด...นวนิยายไทย นำเนื้อหาที่สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่องเล่า ในนวนิยายมาสร้างสรรค์กิจกรรม เกม เพื่อส่งเสริมความรู้และกระตุ้นให้เกิดการอ่านนวนิยายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังนำนวนิยายที่ได้รับรางวัลต่างๆ มาจัดแสดงและมีจัดพื้นที่สำหรับการอ่านนิยายที่ชื่นชอบอีกด้วย  สำหรับนิทรรศการ “แม่ในนวนิยายไทย” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 ในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ (ปิด: วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชย และวันหยุดตามมติ ครม.)  

ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 ฟังการอภิปรายและการเล่นสักวาประกอบการแสดงนาฏศิลป์ บรรเลงและขับร้องดนตรีไทย เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สึกชี” โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และกวีจากสโมสรสยามวรรณศิลป์และสถาบันกวีนิพนธ์ไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/7tSL2ZdDaYNMFim69 หรือแสกน QR Code (รับจำนวนจำกัด) และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติได้อีกด้วยเว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี