ลายพระราชหัตถ์ พระฉัฐราช
08 กันยายน 2564สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง “ลายพระราชหัตถ์ พระฉัฐราช” ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเนื้อหานิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
        1. ข้อความที่โดดเด่นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย พร้อมเรื่องย่อของหนังสือลายพระราชหัตถ์
        2. ต้นฉบับลายพระราชหัตถ์พระราชนิพนธ์ โดยหอสมุดแห่งชาติได้ดำเนินการแปลงต้นฉบับให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวน 78 เรื่อง

ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนผู้สนใจได้เกิดความรัก หวงแหนและช่วยกันดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

                                                                                                                           คลิกเพื่อชมนิทรรศการ
 
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 12,901 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี