หนังสือทั่วไป หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
12 พฤษภาคม 2563


  หนังสือทั่วไปภาษาไทยมีให้บริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปีปัจจุบัน และหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษมีให้บริการ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ถึงปีปัจจุบัน  ประกอบด้วย 10 หมวดดังนี้
000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และความรู้ทั่วไป 
100 ปรัชญาและจิตวิทยา
200 ศาสนา 
300 สังคมศาสตร์ 
400 ภาษาศาสตร์  
500 วิทยาศาสตร์
600 เทคโนโลยี
700 ศิลปะและนันทนาการ
800 วรรณกรรม
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
      
                                
 
ที่ตั้ง หอสมุดแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 2
วันและเวลาทำการ  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี
โทรศัพท์
02-2809828-32 ต่อ 686, 669

Tags: หนังสือทั่วไป, หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 8,212 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี