ไมโครฟิล์ม และไมโครฟิช

งานบริการโสตทัศนวัสดุ ด้านไมโครฟิล์ม และไมโครฟิช

      

       ให้บริการอ่านเอกสารไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช และไมโครแจ็กเก็ต ซึ่งถ่ายข้อมูลจากต้นฉบับ วารสาร หนังสือพิมพ์ แบบเรียนเก่าและหนังสือหายากบางประเภทที่มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ

ระเบียบการและข้อควรระวังการขอใช้บริการเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม และไมโครแจ็กเก็ต
      - นำสิ่งของและเอกสาร (แฟ้ม สมุด และกระเป๋า สำเนาเอกสารที่ติดตัวมา) ฝากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าใช้บริการ 
      - ค้นข้อมูลจากรายการ และกรอกแบบขอใช้บริการซึ่งให้รายละเอียด หมายเลขทะเบียน ชื่อหนังสือพิมพ์หรือเอกสาร เดือนปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์ ปีที่ผลิต โดยจัดเรียงตาม
        หมายเลขทะเบียนไมโครฟิล์ม แยกตามลำดับอักษรชื่อหนังสือพิมพ์ หรือวารสาร
      - เจ้าหน้าที่จะแนะนำวิธีการใช้เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ตามขั้นตอน
      - อย่ากดหรือหมุนปุ่มใดๆ นอกเหนือจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที
      - อย่าหมุนเร็วเกิดไป เพราะฟิล์มจะครูดกับกระจกหน้าเลนส์ทำให้ฟิล์มชำรุดได้
      - เมื่อค้นคว้าและต้องการทำสำเนา ให้จดชื่อหนังสือ หมายเลขหน้า หรือข้อความสำคัญในหน้าเอกสารที่ต้องการถ่ายให้เจ้าหน้าที่ 
      - เจ้าหน้าที่จะนัดวันมารับภายหลัง พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน
      - เมื่อค้นคว้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดเก็บฟิล์ม หรือไมโครแจ็กเก็ต ใส่กล่องให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง แบบขอใช้บริการ ไมโครฟิล์มและไมโครแจ็กเก็ตอัตราค่าบริการ

รายการ ในประเทศ ต่างประเทศ
  1. ทำสำเนาไมโครฟิล์ม ไมโครแจ็กเก็ต ลงกระดาษ A4 แผ่นละ 10   บาท 20   บาท
  2. การขอใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ไมโครแจ็กเก็ต 
     (กรณีที่นำวัสดุ/อุปกรณ์มาเองคิดเป็นรายชั่วโมง)  ชั่วโมงละ
     (หากมีเศษของชั่วโมงคิดเป็น ๑ ชั่วโมง)
50   บาท 50   บาท


วันและเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. / วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติ ครม.
โทรศัพท์    02-281-3634
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7,198 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี