ภาพถ่าย โปสเตอร์ และแผนที่

งานบริการโสตทัศนวัสดุ ด้านภาพถ่าย โปสเตอร์ และแผนที่

(แผนที่มณฑล แสดงเขตต์เมือง)


       - บริการภาพถ่ายเก่า ภาพพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีและพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพบุคคลสำคัญของไทย เป็นต้น
       - บริการอัลบั้มรูปภาพกิจกรรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติที่จัดขึ้น เช่น การจัดงานการอภิปราย-บรรยาย งานวันเด็กแห่งชาติ  การประชุมสัมมนาที่น่าใจ เป็นต้น 
       - บริการแผนที่ประเทศไทยและต่างประเทศในอดีตและปัจจุบัน 
       - บริการโปสการ์ดโปสเตอร์และปฏิทินเก่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิประเทศ เป็นต้น
     ระเบียบการขอใช้บริการแผนที่
           - กรอกแบบขอใช้บริการให้ระบุ ประเภท และจำนวนแผนที่ที่ต้องการค้นคว้า
           - ถ้าต้องการถ่ายสำเนาเอกสาร ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน
           - กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ควรมีหนังสือรับรองจากสภาวิจัยแห่งชาติ หรือได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการฯ
             โดยพิจารณาเฉพาะกรณีตัวอย่าง แบบขอใช้บริการ แผนที่
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 5,916 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี