10 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ
24 สิงหาคม 2564


สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง "10 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ" ประกอบด้วย

                1. ตำราดูลักษณะแมว
                2. ริ้วกระบวนแห่พยุหยาตราทางชลมารค สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
                3. กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
                4. หนังสือสมุดภาพสัตว์หิมพานต์
                5. หนังสือสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับธนบุรี เล่ม 1 - 2
                6. หนังสือต้นร่างรูปภาพขรัวอินโข่ง
                7. หนังสือสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน
                8. หนังสือสมุดภาพตำราแผนคชลักษณ์
                9. หนังสือสุปรีติธรรมราชชาดกคำหลวง
                10. หนังสือสมุดภาพปริศนาธรรม

ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนผู้สนใจได้เกิดความรัก หวงแหนและช่วยกันดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
        
                                                                                                                            คลิกเพื่อชมนิทรรศการ

 
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 14,201 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี