สื่อวีดิทัศน์

thumbnail youtube vdo.
โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
thumbnail youtube vdo.
ถ่ายทอดสดกิจกรรม "NLT Edutainment" ปีที่ 2 ครั้งที่ 10 พูดคุยกับ "พัศชนันท์ เจียจิรโชติ (อร BNK)"
thumbnail youtube vdo.
เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข และ แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ เชิญชวนมาใช้บริการหอสมุดแห่งชาติ
thumbnail youtube vdo.
ถ่ายทอดสด กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง "ชุมนุมนิทานไทยในภาษา
thumbnail youtube vdo.
NLT Edutainment ครั้งที่ 2 "กาหลมหรทึก" โดย คุณปราปต์ ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์
thumbnail youtube vdo.
เกษียณอย่าง Smart ในยุค 4.0 โดย อ.วิรัตน์ สมัครพงศ์ 26 มีค 62
thumbnail youtube vdo.
สวย แปลกตา เชิญมาหอสมุดแห่งชาติ
thumbnail youtube vdo.
วันสุนทรภู่ 2562 การเล่นสักวาประกอบการแสดง บรรเลง และการขับร้องดนตรีไทย เรื่อง โคบุตร
thumbnail youtube vdo.
Innovations Start @Library โดย ดร. เกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด มหาชน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี