สื่อวีดิทัศน์

thumbnail youtube vdo.
Innovations Start @Library โดยนายกษมพัทธ์ วิธานวัฒนา CEOZMINE Holdings Limited
thumbnail youtube vdo.
Innovations Start @Library โดย Mr Lee Kee Siang, Director Resource Discovery & Management Nati
thumbnail youtube vdo.
Innovations Start @Library โดย นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว CEO Blockchain Review
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง Innovations Start @Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม วันที่ ๑๗–๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ การบรรยาย หัวข้อ: E-book ยุคดิจิทัล โดย นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (CEO Blockchain Review)
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี