วิทยานิพนธ์และงานวิจัย

บริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย Thesis and research 


      ห้องบริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ให้บริการ ณ ชั้น 2 อาคาร 2 ให้บริการวิทยานิพนธ์และวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
       ♦ วิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ถึง ปีปัจจุบัน
       ♦ รายงานการวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ถึง ปีปัจจุบัน บริการด้วยระบบชั้นปิด
 
      สำหรับวิทยานิพนธ์และวิจัยก่อนปีพ.ศ. 2547 ลงไป ให้บริการที่หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ
 
เปิดบริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติครม.


Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 57คน