สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ
26 กรกฎาคม 2565


วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-11.30 น. บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากร
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 91 คน