คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันศึกษาเอกชน (อพส.) เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ
28 ตุลาคม 2565


วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันศึกษาเอกชน (อพส.) จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ ด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการเอกสารโบราณ หนังสือตัวเขียนและจารึก และบริการคลังสารสนเทศดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และนำมาบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 424 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี