โครงการเผยแพร่ความรู้ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ฯ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
05 กรกฎาคม 2567


วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวขนิษฐา โชติกวณิช รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง "กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กับละครร้อง" วิทยากรโดย ผศ. ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วย ข้าราชการกรมศิลปากร และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติด้วย
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 55 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี