การสำรวจเอกสารโบราณ ณ วัดอภัยทายาราม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก
26 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2340 ซึ่งได้เก็บรักษาจารึกแผ่นไม้ขนาดกว้าง 64.7 เซนติเมตร และ ยาว 353 เซนติเมตร ติดอยู่ที่ผนังภายในพระอุโบสถ ด้านหลังพระประธาน บันทึกด้วยอักษรไทย ภาษาไทย จำนวน 1 ด้าน มี 17 บรรทัด และเนื่องจากลักษณะแผ่นไม้มีสภาพชำรุด เป็นรูแหว่ง ทำให้ข้อความจารึกบางส่วนขาดหายไป ประกอบกับอักษรค่อนข้างลบเลือน จึงได้เชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษา จากข้อความจารึกดังกล่าว เป็นเนื้อหาของ "เพลงยาวเจ้าฟ้ากรมขุนกระษัตรานุชิตทรงปฏิสังขรณ์วัดอไภยทาราม" จารึกขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2341 อนึ่ง เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ กรมขุนกษัตรานุชิต หรือ เจ้าฟ้าเหม็น เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ประสูติกับเจ้าครอกฉิมใหญ่ พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทั้งนี้ พระมหาสนิท สํวโร เจ้าอาวาสวัดอภัยทายาราม ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดี
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 429 คน