อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2563
26 มิถุนายน 2563

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2563 และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายกรมศิลปากรกับการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ

ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน