โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
30 มิถุนายน 2563


วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 โดยได้ดำเนินการ ณ พิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษก วัดเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28-30 มิ.ย. 2563 ดังนี้
 
1. ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณตามหลักวิชาการ จำนวน 76 รายการ ได้แก่
 
   1.1 คัมภีร์ใบลาน อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย เส้นจาร จำนวน 11 รายการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ จำนวน 8 รายการ
 
   1.2 หนังสือสมุดไทยที่บันทึกด้วยอักษรขอมและอักษรไทย จำนวน 65 รายการ ส่วนใหญ่เป็นตำราเวชศาสตร์ จำนวน 35 รายการ
 
2. นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาเอกสารโบราณ จำนวน 3 ราย
 
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการทำความสะอาด ดูแลรักษา และจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน อักษรไทย เส้นพิมพ์ จำนวน 820 รายการ
 
ทั้งนี้ พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว ได้เมตตามอบให้พระภิกษุลูกวัดอำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน