เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ดำเนินการติดตั้ง Smart Library ณ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา​
23 กรกฎาคม 2563


ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม​ พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ดำเนินการติดตั้งการให้บริการ Smart Library ณ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา​ เพื่อขยายพื้นที่บริการไปสู่ภูมิภาค และส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน