เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ดำเนินการติดตั้ง Smart Library ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชินีนาถ ตรัง​
30 กรกฎาคม 2563


ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม​ พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ดำเนินการติดตั้งการให้บริการ Smart Library ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ ตรัง​ เพื่อขยายพื้นที่​ิบริการไปสู่ภูมิภาค และส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน