คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ
01 กันยายน 2563


วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.00 -15.30 น. อาจารย์พิเศษและนักศึกษาปริญญาโทการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย  นักศึกษาปริญญาโทภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานส่วนต่างๆของหอสมุดแห่งชาติทั้งการจัดเก็บและการบริการแก่ผู้อ่าน-ผู้ศึกษาค้นคว้า
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน