โครงการเสวนาเรื่อง “อาคารหอสมุดดำรงราชานุภาพ 2490”
15 กันยายน 2563


วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการเสวนาเรื่อง “อาคารหอสมุดดำรงราชานุภาพ 2490” โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร (นายประทีป เพ็งตะโก) เป็นประธานเปิดโครงการ และรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติและข้าราชการได้เข้าร่วมโครงการและรับฟังการเสวนาดังกล่าว รวมทั้งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน