มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ (ภาคบ่าย)
18 กันยายน 2563


วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.​ 2563​ เวลา 13.30-15.30 น.​ อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรมีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของตัวอักษรไทยต่างๆ ทั้งที่เป็นลายมือเขียนที่พบในเอกสารโบราณ และทั้งที่เป็นตัวพิมพ์ที่พบในหนังสือหายาก ตลอดจนมีความเข้าใจระเบียบขั้นตอนการติดต่อประสานงานเพื่อขออนุญาตสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหน่วยงานราชการและสถานที่เอกชน
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน