พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 115
12 ตุลาคม 2563


วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 115 โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติ  ทั้งนี้มีอดีตผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
ไฟล์ภาพ:
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

Tags:
จำนวนผู้เข้าชม 0คน